Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 24 maja A.D. 2024 - Piątek suchych dni po Zesłaniu Ducha Świętego, kolor szat: czerwony
 

Wiadomości z :

XVIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

Jezus uzdrawia paralityka

Gdy zaczyna się jesienne zamieranie przyrody, Kościół kieruje naszą myśl ku życiu wiecznemu. Świątynia, w której się gromadzimy, jest symbolem nieba — domu Bożego, dlatego idziemy do niej z radością (ant. na wejście, graduał). Tu otrzymujemy pouczenie o prawdach Bożych oraz przyjmujemy sakramenty, przygotowujące nas na ...

Dodane: 2012.09.29 06:05,
Tagi: propria
 

Rocznica konsekracji kościoła (czwarta niedziela września)

Kościół NSPJ w Bydgoszczy

Konsekracja kościoła i jej rocznica są świętem Pańskim, któremu ustępują wszystkie uroczystości Świętych. Rocznicę konsekracji katedry obchodzi się w całej diecezji, rocznicę konsekracji bazylik papieskich — w całym Kościele.

W czasie wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej Pan Bóg polecił zbudować przenośny przybytek, który był znakiem Jego ...

Dodane: 2012.09.21 15:14,
Tagi:
 

Suche Dni jesienne

Suche Dni

W tradycji Kościoła dni trzeciego tygodnia września są jednymi z postnych dni kwartalnych. Obchodzono je w pierwszym tygodniu każdej z czterech pór roku, jako Suche dni wiosenne, letnie, jesienne i zimowe.

Suche dni wrześniowe, jak popularnie zwykło się je nazywać, przypadały na środę, piątek oraz ...

Dodane: 2012.09.19 10:26,
Tagi:
 

XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

Uzdrowienie

Uświęcenie i zbawienie jest dziełem łaski. Z biegiem naszego życia coraz lepiej poznajemy własną słabość. Jesteśmy «nędzni i ubodzy» (ant. na wejście), Bóg jednak dał nam niepojęte bogactwa: zbawczą śmierć swojego Syna, dary Ducha Św., Kościół święty, Sakramenty i Pismo święte. Z tych źródeł spływa ...

Dodane: 2012.09.14 23:06,
Tagi: propria
 

XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Św

Wskrzeszenie młodzeńca z Naim

Wskrzeszenie młodzieńca z Naim jest obrazem działania Chrystusa w Kościele. Na Chrzcie świętym obdarzył On nasze dusze nowym życiem, spotyka jednak ciągle synów Matki Kościoła, którzy przez grzech ciężki popadli w stan duchowej śmierci. Kościół błaga nieustannie o ratunek dla swoich dzieci (ant. na wejście ...

Dodane: 2012.09.07 18:14,
Tagi: propria
 

XIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

Jezus nauczający - Rosselli

Nie można służyć dwu panom: ciału i duchowi, mamonie i Bogu. Przez wejście do Kościoła dokonaliśmy wyboru, zaciągnęliśmy się do służby Bożej. Gorliwość w tej służbie słabnie czasem pod wpływem troski o sprawy doczesne. Szukamy najpierw innych rzeczy, a na sprawy Królestwa Bożego nie staje ...

Dodane: 2012.09.01 05:05,
Tagi: propria