Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 22 czerwca A.D. 2024 - św. Paulina, biskupa i wyznawcy, kolor szat: biały
 

Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

(Propria - teksty własne)

Introit

Mdr 1, 7

Spiritus Domini replevit orbem terrarum, alleluia: et hoc quod continet omnia, scientiam habet vocis, alleluia, alleluia, alleluia.

Ps 67, 2

Exsurgat Deus, et dissipentur inimici eius: et fugiant, qui oderunt eum, a facie eius.

Gloria Patri...

Spiritus Domini...

Duch Pański napełnił okrąg ziemi, alleluja. Ten, który ogarnia wszystko, ma też znajomość wszelkiej mowy, alleluja, alleluja, alleluja.

Powstaje Bóg, a pierzchają nieprzyjaciele Jego i uciekają przed Nim ci, co Go nienawidzą.

Chwała Ojcu...

Duch Pański...

Kolekta – Modlitwa Kościoła

Deus, qui hodierna die corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti : da nobis in eodem Spiritu recta sapere ; et de eius semper consolatione gaudere. Per Dominum nostrum... in unitate eiusdem Spiritus Sancti...

Boże, Tyś w dniu dzisiejszym pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego : daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Pana naszego... w jedności tegoż Ducha Świętego...

Lekcja

(Dz 2, 1-11)

Alleluja

Ps 103, 30

Alleluia, alleluia. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur: et renovabis faciem terrae. Alleluia.

(Hic genuflecitur)

Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium : et tui amoris in eis ignem accende.

Ześlij Ducha Twego, a nowe powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi. Alleluja.

(Tu się przyklęka)

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień miłości Twojej.

Sekwencja

Veni, Sancte Spiritus,
Et emitte caelitus
Lucis tuae radium.

Veni, pater pauperum,
Veni, dator munerum,
Veni, lumen cordium.

Consolator optime,
Dulcis hospes animae,
Dulce refrigerium.

In labore requies,
In aestu temperies,
In fletu solatium.

O lux beatissima,
Reple cordis intima
Tuorum fidelium.

Sine tuo numine,
Nihil est in homine,
Nihil est innoxium.

Lava, quod est sordidum,
Riga, quod est aridum,
Sana, quod est saucium.

Flecte, quod est rigidum,
Fove, quod est frigidum,
Rege, quod est devium.

Da tuis fidelibus,
In te confidentibus,
Sacrum septenarium.

Da virtutis meritum,
Da salutis exitum,
Da perenne gaudium.

Amen. Alleluja.

Przybądź Duchu Święty
I zlej z niebiosów
Promień Twego światła.

Przyjdź, ojcze ubogich,
Przybądź, dawco darów,
Przybądź, serc światłości.

Przyjdź, Pocieszycielu,
Słodki gościu duszy,
Słodkie pokrzepienie.

Tyś spoczynkiem w pracy,
Tyś ochłodą w skwarze,
Tyś pociechą w płaczu.

O światłości błoga,
Napełń wnętrze serca
Wszystkich Twoich wiernych.

Bez twojego Bóstwa
Nie ma nic w człowieku,
Nie ma nic bez szkody.

Obmyj to, co brudne,
Zroś to, co jest oschłe,
Ulecz, co zranione.

Ugnij, co oporne,
Ogrzej, co jest zimne,
Sprostuj to, co zdrożne.

Udziel Twoim wiernym,
Tobie ufającym,
Siedem świętych darów.

Daj zasługę cnoty,
Daj zbawienny koniec,
Daj wieczystą radość.

Amen. Alleluja.

Ewangelia

(J 14, 23-31)

Ofertorium

Ps 67, 29-30

Confirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis: a templo tuo, quod est in Ierusalem, tibi offerent reges munera, alleluja.

Utwierdź to, Boże, coś dla nas uczynił. w świątyni Twojej. która jest w Jeru-zalem, królowie niech Ci złożą dary, alleluja.

Sekreta

Munera, quaesumus, Domine, oblata sanctifica: et corda nostra Sancti Spiritus illustratione emunda. Per Dominum nostum... in unitate eiusdem Spiritus Sancti...

Poświęć, prosimy Panie, te dary, które Tobie składamy i oczyść serca nasze oświeceniem Ducha Świętego. Przez Pana naszego w jedności tegoż Ducha Świętego...

Prefacja

(O Duchu Świętym)

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus: per Christum Dominum nostrum.

Qui ascendens super omnes caelos, sedensque ad dexteram tuam, promissum Spiritum Sanctum hodierna die in filios adoptionis effudit.

Quapropter profusis gaudiis, totus in orbe terrarum mundos exsultat. Sed et supernae Virtutes, atque angelicae Potestates, hymnum gloriae tuae concinunt, sine fine dicentes:

Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie, święty Ojcze, wszechmogący, wiekuisty Boże, przez Chrystusa Pana naszego.

Który wstąpiwszy ponad wszystkie niebiosa i siedząc na prawicy Twojej zesłał – w dniu dzisiejszym obiecanego Ducha Świętego na dzieci przybrane.

Dlatego olbrzymią radością weseli się świat cały na okręgu ziemskim. Lecz i niebieskie Moce i anielskie Mocarstwa hymn ku chwale Twojej śpiewają:

Communicantes

Communicantes et diem sacratissimum Pentecostes celebrantes, quo Spiritus Sanctus Apostolis innumeris linguis apparuit: sed et memoriam venerantes...

W świętych obcowaniu obchodzimy dzień prześwięty Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty ukazał się aposto-łom pod postacią niezliczonych języków, lecz i ze czcią wspominamy...

Hanc igitur

Hanc igitur oblationem servitutis nostrae, sed et cunctae familiae tuae, quam tibi offerimus pro his quoque, quos regenerare dignatus es ex aqua et Spiritu Sancto, tribuens eis remissionem om-nium peccatorum, quaesumus, Domine, ut placatus accipias: diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubeas grege numerari. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Prosimy Cię przeto, Panie, abyś tę ofiarę sług Twoich i całej rodziny Twojej miłościwie przyjął. Składamy Ci ją za tych, których raczyłeś odrodzić z wody i z Ducha Świętego udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Racz i dni życia naszego w pokoju swym ustalić, a także od wiecznego potępienia nas wybaw i zechciej zaliczyć w poczet wybranych Twoich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Komunia

Dz 2, 2.4

Factus est repente de caelo sonus, tamquam advenientis spiritus vehementis, ubi erant sedentes, alleluia: et repleti sunt omnes Spiritu Sancto, loquentes magnalia Dei, alleluia, alleluia.

I powstał nagle w miejscu, gdzie byli zgromadzeni, szum z nieba, jakby nadchodzącego wichru gwałtownego, alleluja. Napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i opowiadali wielkie dzieła Boże, alleluja, alleluja.

Pokomunia

Sancti Spiritus, Domine, corda nostra mundet infusio: et sui roris intima aspersione foecundet. Per Dominum nostrum... in unitate eiusdem Spiritus Sancti...

Tchnienie Ducha Świętego, Panie, niechaj oczyści serca nasze, a Jego rosy zwilżenie użyźni wnętrze dusz naszych. Przez Pana naszego... w jedności tegoż Ducha Świętego...


Dodane: 2011.06.07 16:04, Tagi: propria