Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 22 czerwca A.D. 2024 - św. Paulina, biskupa i wyznawcy, kolor szat: biały
 

Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie

Według ostatniej edycji Mszału Piusa V z 1962 r., stanowiącego, zgodnie z motu proprio “Summorum Pontificum” Benedykta XVI, nadzwyczajną formę rytu rzymskiego, Wniebowstąpienie jest świętem I klasy. Pierwsze czytanie, tak jak w Lekcjonarzu rytu zwyczajnego, zawiera początkowy fragment Dziejów Apostolskich (Dz 1, 1-11), natomiast jako Ewangelię czyta się zakończenie Ewangelii wg św. Marka (Mk 16, 14-20). Fragment ten zawiera zarówno nakaz misyjny Jezusa jak też wzmiankę o Jego Wniebowstąpieniu oraz o współdziałaniu z uczniami w dziele ewangelizacji. Po Ewangelii, wg tej formy rytu rzymskiego, należy zagasić Paschał, co jest znakiem zakończenia widzialnej obecności Chrystusa pośród uczniów. Czas, który następuje po Wniebowstąpieniu, nazywa się w Mszale Piusa V “czasem Wniebowstąpienia” i aż do piątku przed Zesłaniem Ducha Świętego odprawia się Mszę z formularzem i czytaniami z Wniebowstąpienia (z wyjątkiem niedzieli po Wniebowstąpieniu, mającej własne teksty). Mszał Piusa V nie przewiduje przeniesienia Wniebowstąpienia na niedzielę.

Dziś w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy Placu Piastowskim Msza w nadzwyczajnego formie rytu rzymskiego zostanie odprawiona o godzinie 19:30.

Części własne (propria) Mszy Św. Wniebowstąpienia Pańskiego.

Introit - pieśń na wejście

Dz 1, 11

Viri Galilaei, quid admiramini aspicien-tes in caelum? alleluia : quemadmodum vidistis eum ascendentem in caelum, ita veniet alleluia, alleluia, alleluia.

Ps 46, 2

Omnes gentes, plaudite manibus : iubilate Deo in voce exsultationis.

Gloria Patri...

Viri Galiei...

 

Mężowie Galilejscy, czemu z podziwem patrzycie w niebo? alleluja. Jak Go widzieliście wstępującego do nieba, tak przyjdzie, alleluja, alleluja, alleluja.

 

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu głosem radosnym. Chwała Ojcu...

Mężowie Galilejscy...

 

Kolekta – Modlitwa Kościelna

 

Concede, quaesumus, omnipotens De-us : ut, qui hodierna die Unigenitum tuum Redemptorum nostrum, ad caelos ascendisse credimus ; ipsi quoque mente in caelestibus habitemus. Per eundem Dominum...

Wszechmogący Boże! Oto z wiarą wyznajemy, że w dzisiejszym dniu Syn Twój jednorodzony, a nasz odkupiciel wstąpił do niebios, prosimy Ciebie za-tem, daj nam również duchem w niebie przebywać. Przez tegoż Pana naszego...

 

Lekcja

( Dz 1, 1-11 )

Alleluja

Ps 46, 6

Alleluia, alleluia. Ascendit Deus in iubi-latione, et Dominus in voce tubae. Alleluia.

Ps 67, 18-19

Dominus in Sina in sancto, ascendens in altum, captivam duxit captivitatem. Alleluia.

 

Bóg wstępuje wśród radosnych pieśni
i Pan przy dźwięku trąby. Alleluja.

 

 

Pan z Synaju zdąża ku świątyni, wstępując na górę wiódł za sobą jeńców. Alleluja.

Ewangelia

( Mk 16, 14-20 )

Ofertorium - ofiarowanie

Ps 46, 6

Ascendit Deus in iubilatione, et Domi-nus in voce tubae. Alleluia.

 

Bóg wstępuje wśród radosnych pieśni
i Pan przy dźwięku trąby. Alleluja.

Sekreta

Suscipe, Domine, munera, quae pro Filii tui gloriosa Ascensione deferimus : et concede propitius ; ut a praesentibus periculis liberemur, et ad vitam perveniamus aeternam. Per eundem Dominum nostrum...

Przyjmij, Panie, te dary, które Ci składamy dla uczczenia chwalebnego Wniebowstąpienia Syna Twojego
i pozwól łaskawie, abyśmy wolni byli od doczesnych niebezpieczeństw oraz doszli do żywota wiecznego. Przez tegoż Pana naszego...

Prefacja

( O Wniebowstąpieniu )

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus : per Chris-tum, Dominum nostrum.

 

Qui post resurexionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et ipsis cernentibus est elevatus in caelum, ut nos divinitatis suae tribueret esse participes.

Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cum-que omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

 

Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie, święty Ojcze, wszechmogący, wiekuisty Boże, przez Chrystusa Pana naszego.

Który po zmartwychwstaniu swoim wszystkim uczniom jawnie się ukazał
i w ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam uczestnictwo z Bóstwem swoim.

Przeto z Aniołami i Archaniołami,
z Tronami i Panowaniami, oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego hymn ku chwale Twojej śpiewamy, bez końca wołając:

Communicantes - własna część Kanonu

Communicantes, et diem sacratissimum celebrantes, quo Dominus noster, uni-genitus Filius tuus, unitam sibi fragi-litatis nostrae substantiam, in gloriae tuae dextera collocavit : sed et memoriam venerantes...

W świętym obcowaniu obchodzimy dzień prześwięty, w którym Pan nasz, Jednorodzony syn Twój, ułomną naturę naszą zjednoczoną w sobie z Bóstwem umieścił w chwale po prawicy Twojej, ale i ze czcią wspominamy...

Komunia

Ps 67, 33-34

Psallite Domino, qui ascendit super cae-los caelorum ad Orientem, alleluia.

 

Śpiewajcie psalm Panu, który wstępuje ponad najwyższe niebiosa odwieczne, alleluja.

Pokomunia

Praesta nobis, quaesumus, omnipotens et misericors Deus : ut, quae visibilibus mysteriis sumenda percepimus, invisibili consequamur effectu. Per Dominum nostrum...

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ciebie prosimy, daj nam osiągnąć niewidzialny skutek tego, cośmy widomie w sakramencie spożyli. Przez Pana naszego...


Dodane: 2011.06.02 14:56, Tagi: