Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 22 czerwca A.D. 2024 - św. Paulina, biskupa i wyznawcy, kolor szat: biały
 

Święto Trójcy Przenajświętszej

Sancta Trinitas

Jedno z najważniejszych liturgicznych świąt chrześcijańskich, obchodzonych ku czci Trójcy Świętej: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przypada na niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, a więc w 56 dniu po Wielkanocy. Kolorem obowiązującym w liturgii jest biały.

Ta tajemnica wiary ma zasadnicze znaczenie dla codziennego życia. Trójca Święta jest prawzorem każdej społeczności ludzkiej, a zwłaszcza rodziny, w której miłość i rodzenie wiążą ludzkie osoby w jedno ciało i jedno serce. W imię Trójcy Przenajświętszej zostaliśmy ochrzceni. Zamieszkuje Ona w każdym człowieku znajdującym się w stanie łaski uświęcającej. Wiarę w Trójcę przenajświętszą wyznajemy czyniąc znak krzyża św.

Scutum fidei

Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej wyraża chrześcijański diagram, znany jako "Scutum fidei". Ojciec (Pater) nie jest Synem (Filius), ani Duchem Świętym (Spiritus Sanctus). Syn nie jest Ojcem ani Duchem Św. Duch Św. nie jest Ojcem ani Synem. Ale zarówno Ojciec, jak i Syn, jak i Duch

Św. jest Bogiem (Deus).

 

Propria – teksty własne Mszy Świętej

Introit

(Tb 12, 6)

Benedicta sit Sancta Trinitas, ad que indivisa unitas : confitebimur ei, quia fecit nobiscum misericordiam suam.

(Ps 8, 2)

Domine Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra!

Gloria Patri...

Benedicta sit...

Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna Jedność, wyznawajmy ją, albowiem zmiłowała się nad nami.

Panie, o Panie nasz, jak przedziwne Imię Twe po wszystkiej ziemi.

Chwała Ojcu...

Niech będzie błogosławiona...

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Omnipotens sempiterne Deus, qui dedisti famulis tuis in confessione verae fidei, aeternae Trinitatis gloriam agnoscere, et in potentia maiestatis adorare Unitatem : quaesumus ; ut eiusdem fidei firmitate, ab omnibus semper muniamur adversis. Per Dominum nostrum...

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś sługom swym przez wyznawanie prawdziwej wiary dał poznać chwałę przedwiecznej Trójcy i w potędze majestatu Jedność jej uwielbiać dozwolił, spraw, prosimy, by moc tej wiary broniła nas od wszelkiej przeciwności. Przez Pana naszego...

Lekcja

(Rz 11, 33-36)

Graduał i Alleluja

Dn 3, 55-56

Benedictus es, Domine, qui intueris abyssos, et sedes super Cherubim. Benedictus es, Domine, in firmamento caeli, et laudabilis in saecula.

Dn 3, 52

Alleluia, alleluia. Benedictus, es Domine, Deus patrum nostrorum, et laudabilis in saecula. Alleluia.

Błogosławiony jesteś, Panie, który przenikasz przepaści, a siedzisz ponad Cherubinami. Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu niebieskim i chwalebny na wieki.

Alleluja, alleluja. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych i chwalebny na wieki, alleluja.

Ewangelia

(Mt 28, 18-20)

Ofertorium

(Tb 12,6)

Benedictus sit Deus Pater, unigenitusque Dei Filius, Sanctus quoque Spiritus : quia fecit nobiscum misericordiam suam.

Niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec i Jednorodzony Syn Boży, a także
i Duch Święty. Albowiem uczynił nad nami miłosierdzie swoje

Sekreta

Sanctifica, quaesumus, Domine, Deus noster, per tui sancti nominis invocationem, huius oblationis hostiam : et per eam nos metipsos tibi perfice munus aeternum. Per Dominum nostrum...

Poświęć, prosimy Cię, Panie Boże nasz, Przez wezwanie Świętego Imienia Twego, złożoną Ci żertwę i mocą jej uczyń nas godnym dla siebie darem. Przez Pana naszego...

Prefacja

(O Trójcy Świętej)


Komunia

(Tb 12,6)

Benedicimus Deum caeli, et coram omnibus viventibus confitebimur ei : quia fecit nobiscum misericordiam suam.

Błogosławimy Boga na niebie, a przed wszystkimi żyjącymi wyznawać Go będziemy, bo zmiłował się nad nami.

Pokomunia

Proficiat nobis ad salutem corporis et animae, Domine Deus noster, huius sacramenti susceptio : et sempiternae Sanctae Trinitatis, eiusdemque Individuae Unitatis confessio. Per Dominum nostrum...

Spraw, prosimy Cię, Panie, byśmy wzbogaceni tak wielkimi dary ze zbawiennych owoców ich korzystali, a Ciebie nigdy wychwalać nie przestawali. Przez Pana naszego...


Dodane: 2011.06.16 12:20, Tagi: propria